Juridische fusie Progez en Caransscoop

Juridische fusie Progez en Caransscoop

1 juli 2016
ROS-netwerk

Progez en Caransscoop zijn per 1 juli 2016 juridisch gefuseerd en vormen samen Proscoop. Door deze fusie ontstaat een krachtige regionale partner voor samenwerking aan betaalbare zorg in de buurt. Het totale werkgebied van Proscoop bestrijkt 2,2 miljoen inwoners in Oost Nederland. Progez en Caransscoop blijven vooralsnog werken onder de vertrouwde organisatienamen.

Samenwerking krijgt vorm

Eerder dit jaar was de bestuurlijke fusie al rond. Arie Jongejan is op 15 maart jl. benoemd als bestuurder van Progez en was al bestuurder van Caransscoop. Arie blikt terug: ‘De samenwerking heeft de afgelopen periode vorm gekregen en is nu ook juridisch een feit.  Piet de Lange, voormalig directeur Progez, heeft gezorgd voor een warme overdracht van zijn werkzaamheden aan mij. Hij heeft me geïntroduceerd bij de diverse samenwerkingspartners op het gebied van zorg en welzijn in het werkgebied van Progez en we hebben samen de contouren van de fusie verder uitgewerkt. Ik ben Piet zeer erkentelijk voor zijn inspanningen en ingebrachte expertise. Inmiddels zijn een Raad van Toezicht en Adviesraad geïnstalleerd. Ook hebben we organisatorische zaken geregeld, en werken we in dezelfde  ICT-omgeving en met hetzelfde HRM-systeem.’

Koersbepaling Proscoop

Piet vult aan, ‘Met de juridische fusie rond ik mijn werkzaamheden definitief af. Ik kijk met trots terug naar een dynamische periode, waarbij we de basis hebben gelegd voor een krachtige regionale organisatie: Proscoop. We spelen hiermee, als Regionale Ondersteunings Structuur (ROS), in op de veranderingen van het zorglandschap. Met focus op het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn. Natuurlijk is er een bijkomend voordeel dat we door de fusie kosten besparen in de bedrijfsvoering en meer inzetten op de ontwikkeling van (innovatieve) producten en diensten.’

In de regio

‘We blijven werken met kleinschalige advies- en projectteams die gebiedsgericht werken’, benadrukt Arie. ‘Om dit verder vorm te geven hebben we per 1 juli twee gebiedsmanagers benoemd: Welmoed Nijboer en Frank Benne. Deze adviseurs hebben respectievelijk in het Progez en Caransscoop gebied veel expertise en kennis opgebouwd en waren de afgelopen periode nauw betrokken bij de opmaat naar de nieuwe organisatie. Zij gaan aan de slag met vier zelforganiserende teams die aansluiten op de lokale en regionale vraagstukken. Het gaat om teams voor de gebieden: Drenthe/Flevoland, Zwolle/Salland/Vechtdal, Apeldoorn/Zutphen /Achterhoek en Arnhem.’

Duurzame samenwerkingsverbanden

‘Medio september gaan deze gebiedsteams van start. Zij gaan samen met het veld verder werken aan de duurzame samenwerking in zorg en welzijn. Dit doen zij in de rol van adviseur, projectleider, programmaleider dan wel procesbegeleider. Naast de gebiedsmanagers is een manager bedrijfsvoering en innovatie aangesteld: Janet Huizer, voorheen manager Advies Caransscoop.
Na de zomer informeren we u verder over de samenstelling van de gebiedsteams en samenwerking in de gebieden.’

Meer informatie

Onze adviseurs helpen u graag verder:

Dit bericht is overgenomen van de site van Caransscoop

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl