Intensievere samenwerking tussen 1ste Lijn Amsterdam en ROSAlmere

Intensievere samenwerking tussen 1ste Lijn Amsterdam en ROSAlmere

1 augustus 2017
ROS-netwerk

1ste Lijn Amsterdam en ROSAlmere willen meer samenwerken en hebben daarom dit jaar samen het jaarplan 2017 uitgebracht. Door kennis en expertise van de medewerkers gezamenlijk te bundelen zorgen we voor een stevigere organisatie met nog meer kwaliteit. Door deze samenwerking kunnen grote dossiers beter worden verdeeld en zorgen we voor efficiënt gebruik van mensen en middelen. 

De volgende stap in de samenwerking is het officieel samengaan van beide organisaties. Eind juni hebben onze beide Raden van Toezicht een go gegeven op het verder uitwerken van een juridische fusie. In de afgelopen maanden hebben we de belangrijkste stakeholders in beide gemeenten gevraagd naar hun visie op deze samenwerking. De reacties waren overwegend positief. 

Ook is er volop aandacht besteed aan uit te voeren acties, voorziene knelpunten en ideeën van de medewerkers in beide organisaties. Een gedegen plan van aanpak moet er voor zorgen dat dit alles in goede banen wordt geleid de komende maanden.  

Voortbordurend op het huidige gezamenlijke jaarplan gaan wij na de zomer graag weer met stakeholders in gesprek over hun plannen en wat wij daarin kunnen bieden. Meer focus en een programmatische aanpak zijn daarbij uitgangspunten. Op die manier willen wij bijdragen aan samenhangende en persoonsgerichte, zinnige en zuinige zorg.

Meer weten? Bel of mail met Safira Quik, coördinator interne bedrijfsvoering, Telefoon: 020  34  45  709, e-mail: s.quik@1stelijnamsterdam.nl 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl