In korte tijd 63 afspraken gemaakt rondom substitutie

In korte tijd 63 afspraken gemaakt rondom substitutie

7 december 2017
Regionale samenwerking met tweede lijn, Substitutie

Om een impuls te geven aan de substitutiebeweging, hebben zorgaanbieders uit de eerste- en tweede lijn, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en VWS afgesproken om voor 2018 een bedrag van maximaal €75 miljoen beschikbaar te stellen voor verschuiving van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Recent is uit een analyse van de NZa gebleken dat er in totaal 63 afspraken zijn gemaakt voor een bedrag van €6,7 miljoen.

Daarom adviseert de NZa de minister om, conform de afspraken uit de Tussenakkoorden, vanuit het tweedelijnskader €6,7 miljoen extra groeiruimte beschikbaar te stellen voor de huisartsenzorg (€3,7 miljoen) en de multidisciplinaire zorg (€3,0 miljoen). De afspraken zijn tripartiet vastgelegd, zodat een bestendige verschuiving van zorg plaats kan vinden. Als alle 63 afspraken volledig gerealiseerd worden, kan dat leiden tot een kostenverlaging in de ziekenhuizen van €11,9 miljoen.

Resultaat blijft achter op de ambitie, maar partijen adviseren de gekozen aanpak voort te zetten
Partijen constateren dat het resultaat achterblijft op de aanvankelijke ambitie. Een belangrijke reden hiervoor is de korte periode die beschikbaar was om, conform de nieuwe voorwaarden en de spelregels, substitutieplannen te maken en tripartiet vast te leggen. Desondanks zien partijen een veelbelovende start van een positieve beweging naar een collectieve verantwoordelijkheid voor substitutie. Ze zijn ervan overtuigd dat de nieuwe, gezamenlijke programmatische aanpak huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars ook voor 2018 een goede structuur biedt om verder te gaan met substitutie. Partijen adviseren daarom de nieuwe aanpak te continueren en de lat voor 2019 onverminderd hoog te leggen, en de betrokkenheid van (regionale) patiëntenorganisaties verder te versterken. De Taakgroep Substitutie, die het proces in de afgelopen maanden heeft begeleid, gaat nog in december in gesprek over de lessen die getrokken kunnen worden uit de ervaringen van 2017, en een plan van aanpak voor 2018.

Substitutieplannen voor 2018 blijven welkom
De substitutieresultaten in het kader van de ‘75 miljoen-afspraak’ (voor verschuiving van medisch-specialistische zorg naar de eerste lijn in 2018) zijn bekend. Substitutie beperkt zich echter niet tot deze afspraak.
Heeft u plannen voor 2018? Voelt u zich voor elk nieuw initiatief vrij contact op te nemen met de zorgverzekeraar die marktleider is in uw regio/uw preferente zorgverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken. 

Voor mooie voorbeelden rondom substitutie, kijk ook eens op: www.zojp.nl

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Croesinckplein 24 (ingang A)
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl