Groningse Pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin

Groningse Pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin

26 september 2017
Gebiedsgericht werken, Persoonsgerichte zorg, Regionale samenwerking met sociaal domein

Huisartsen en gemeenten in de provincie Groningen zijn er klaar voor. Binnenkort starten op 12 plekken pilots met de Ondersteuner Jeugd en Gezin: de linking pin tussen huisarts, CJG en specialistische jeugdhulp.

Doel van de OJG pilots is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en het versterken van de samenwerking tussen huisarts en CJG/ gemeentelijke basisteams.

Randvoorwaarden
In het Westerkwartier is in diverse huisartsenpraktijken goede ervaring opgedaan met de inzet van een ondersteuner die zowel bij de huisarts werkt als ook bij het CJG. Na de evaluatie van dit project hebben de samenwerkende gemeenten in de provincie Groningen besloten om in alle acht regio’s te starten met een pilot OJG. In nauw overleg met ELANN, de GGZ adviescommissie, vertegenwoordigers van de specialistische jeugdhulp en de gemeenten, heeft de RIGG een modelovereenkomst opgesteld waarin de randvoorwaarden voor de pilots staan beschreven.

Financiering
De OJG valt, in tegenstelling tot de POH GGZ, niet onder de regie van de huisartsen en wordt ook niet gefinancierd door de zorgverzekeraar. De OJG, die in de meeste gevallen in dienst is van een specialistische jeugdhulpaanbieder, wordt gefinancierd door de gemeenten.
De huisartsen zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de pilots in hun praktijk, evenals vertegenwoordigers van de gemeente. Iedereen staat in de startblokken. Alle pilots, die minimaal een jaar zullen lopen, worden op een eenduidige manier gemonitord en geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2018 zijn de lokale gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van deze pilots.

Vragen?
Voor meer informatie over de OJG pilots kunt u mailen met de projectleider Heleen Stevenson.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl