Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

29 april 2019
Persoonsgerichte zorg, Regionale samenwerking met tweede lijn, Substitutie

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de zorg vanuit het ziekenhuis vaak niet goed aansluit bij de thuissituatie en dat een huisbezoek van een eerstelijns longverpleegkundige de zelfredzaamheid van de patiënt helpt te verbeteren. Na een succesvolle pilot rondom het reduceren van heropnames bij COPD-patiënten is extra nazorg onderdeel geworden van het reguliere zorgpad. Na ontslag krijgen zij binnen een week een bezoek aan huis van een eerstelijns longverpleegkundige, een eerstelijns COPD-fysiotherapeut en ontvangt de patiënt informatie en afspraken op schrift mee waardoor alle betrokkenen meer grip krijgen op de chronische aandoening. 

Het doel van de extra nazorg voor COPD-patiënten is het vergroten van de zelfredzaamheid waardoor het aantal heropnames gereduceerd wordt. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg zorgt voor ontschotting en kennisoverdracht tussen disciplines, en voor continue, op de patiënt afgestemde zorg. De werkwijze en eerste resultaten van het onderzoek in Zwolle leest u terug in de factsheet COPD

Zwolle

Zorgverleners (zoals longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, longartsen en fysiotherapeuten) hebben samen met Proscoop het project opgezet en geïmplementeerd in de regio Zwolle. De resultaten in Zwolle zijn veelbelovend. Zowel patiënten als zorgverleners ervaren de samenwerking en extra nazorg als prettig en nuttig. Daarnaast wordt met het voorkomen van één enkele ziekenhuisopname naar schatting €2500 bespaart en worden zorgkosten dus gereduceerd. De extra nazorg is in Zwolle onderdeel van het reguliere zorgpad voor COPD-patiënten die worden opgenomen met een longaanval.

Quote patiënt: ‘Het bezoek van de longverpleegkundige is fijn en ik heb veel geleerd.’

Quote zorgverlener: ‘Patiënten krijgen nu dezelfde boodschap, zorgverleners hebben een gemeenschappelijk doel.’

Meppel

Sinds 1 december 2018 krijgen COPD-patiënten die in het Isala ziekenhuis in Meppel worden opgenomen met een longaanval ook extra nazorg. De werkwijze die in Zwolle ontwikkeld is, is door zorgverleners in Meppel samen met Proscoop aangepast aan de lokale situatie en vervolgens geïmplementeerd in de gemeenten Meppel en Steenwijk.

Rol Proscoop

Proscoop-adviseurs Sjoukje Kruisselbrink en Lisette Kikkert hebben beide projecten begeleid, gemonitord en geëvalueerd. Daarnaast zijn een tweetal panelgesprekken gehouden met COPD-patiënten die te maken hebben gehad met opname(s) vanwege een longaanval. Deze patiëntervaringen zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de werkwijze voor extra nazorg.

Bekijk de factsheet COPD

Bron: www.proscoop.nl

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Croesinckplein 24 (ingang A)
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl