Eerstelijnsopvang in de regio onder de loep

Eerstelijnsopvang in de regio onder de loep

24 september 2017
Ouderenzorg

Eerstelijnsopvang is bedoeld voor ouderen die door een medische oorzaak niet meer veilig thuis kunnen verblijven, maar waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is.

Gezamenlijk project
De regionale partijen in Zuid-Holland Noord hebben besloten tot een gezamenlijk project om de knelpunten binnen de eerstelijnsopvang op regionaal niveau aan te pakken. Gestart is met het in kaart brengen van de omvang en aard van de problematiek en te kijken naar landelijke ontwikkelingen. Een projectgroep met vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties is in het leven geroepen om dit te onderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd door Reos adviseurs Eva van Steenbergen en Marleen Hartevelt.

Resultaten
Onlangs is het rapport definitief vastgesteld en geaccordeerd door de opdrachtgevers. Uit de resultaten wordt duidelijk dat informatie, procedures en formulieren niet helder en/of eenduidig zijn. Kennis bij huisartsen en SEH over triage en van de mogelijkheden van eerstelijnsopvang is voor verbetering vatbaar. Ook blijkt dat de bereikbaarheid van met name de kleinere VVT organisaties in ANW ontoereikend is.

Belangrijkste aanbevelingen
Het was lastig betrouwbare informatie over vraag en aanbod te vinden. Er kon dan ook niet worden vastgesteld of er al dan niet een tekort aan plaatsen is. Het grote aantal ouderen dat onnodig via de eerste hulp in het ziekenhuis beland (‘sociale opnames’) en de onbekendheid met de mogelijkheden van eerstelijns opvang bij huisartsen en SEH, duidt wel op een (nog) onzichtbare vraag aan eerstelijnsopvang (ELV). Door de toenemende vergrijzing is sprake van aanzienlijke groei van de verwachte vraag aan ELV en andere eerstelijns opvang in de komende jaren. 

Belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

Bundel de informatie en maak gebruik van de aanwezige kennis en expertise over opvangmogelijkheden en beschikbaarheid van bedden  in de eerste lijn en zorg voor makkelijk en duidelijke toegang daartoe.
Richt een centraal punt in voor informatie, hulp bij triage en plaatsing in de regio, met 24/7 bereikbaarheid en inhoudelijke kennis. 
Werk gezamenlijk aan integrale zorg voor kwetsbare ouderen en onderlinge samenwerking, zorg voor eenduidige procedures en formulieren en zoek naar alternatieven voor eerstelijns opvang.

Naar regionale oplossingen
De projectgroep heeft de resultaten gepresenteerd en momenteel zijn de bestuurders van de diverse ELV aanbieders in overleg om na te denken over een geschikte oplossing voor de genoemde  problemen. In het najaar worden met alle regionale partners afspraken gemaakt over de verdere gewenste oplossingsrichting en een gezamenlijk verbeterplan.

Meer informatie en het gehele rapport is te vinden op de website van Reos.

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl