Debby de Jongste (Lijn 1): ‘Samenwerken lukt alleen als er energie is van mensen’

Debby de Jongste (Lijn 1): ‘Samenwerken lukt alleen als er energie is van mensen’

26 februari 2016
ROS-netwerk

Samenwerken is in de eerstelijnszorg het sleutelwoord deze dagen. Onderling, maar ook over de domeinen heen. Hoe te zorgen dat al die samenwerking werkelijk leidt tot de gewenste duurzame en wijkgerichte zorg? Het antwoord van Debby de Jongste, directeur van de ROS Haaglanden, Lijn 1, luidt: wees kritisch en volg je hart.

Niet samenwerken om het samenwerken en of omdat een zorgverlener geld beschikbaar heeft, zegt De Jongste. ‘Samenwerken begint bij het hart. Dat klinkt vaag, maar als Lijn 1 willen we terug naar de passie van de professional. Wat we zeggen is: kijk om je heen, wat speelt er in jouw wijk, wat vind jij belangrijk, waar wil je energie in steken en met wie wil je dat doen? Ga dicht bij jezelf zitten. Zo krijg je energie en dynamiek tussen mensen en is samenwerking mogelijk.’

Lijn 1 ziet het als haar rol om deze dynamiek tussen mensen te stimuleren. De ROS wacht niet af tot een onderwerp zelf komt aanbellen. In de vele gesprekken die met professionals worden gevoerd vormt zich ook een eigen visie op wat er gaande is en waar een extra prikkel iets kan opleveren. Projecten worden opgepakt met deze visie op de achtergrond. ‘We zitten met elkaar in een veranderopgave, en daar spelen we op in door met alle betrokkenen steeds weer terug te gaan naar de vraag: wat wil je bereiken? En hoe kom je dan van meer reactieve zorg naar proactieve zorg in de wijken?’ De faciliterende rol van de ROS heeft zich bij Lijn 1 ontwikkeld tot het in dialoog leiding geven aan verandering. ‘We werken aan een veranderend gezondheidsbesef. Wat is gezondheid voor een bepaalde groep bewoners en professionals en hoe kan elk daar invulling aan geven?’

Een direct gevolg van de zoekende aanpak is dat in de regio Haaglanden de samenwerking in de wijken op heel verschillende manieren tot stand komt. Dat kan zijn een project voor ouderen vanuit een GEZ of het samen opstellen van een wijkagenda. In Loosduinen is onder het motto Beter Thuis gekozen voor weer een andere aanpak. Daar gaan bewoners en professionals uit de nulde, eerste en tweede lijn samen bepalen wat er nodig is om kwetsbare mensen van alle leeftijden weerbaarder te maken. Vijf werkgroepen buigen zich over de aanpak van ondervoeding, polyfarmacie, valgevaar en valrisico, eenzaamheid en depressie en geheugenproblematiek. Het bouwen van nieuwe relaties tussen professionals en het ontstaan van onderling vertrouwen, ook bij bewoners, zijn belangrijke doelen. De Jongste: ‘Dit project laat goed zien wat we bedoelen met dialoog en hoe belangrijk dat is.’

‘Professionals in de zorg’, zegt De Jongste, ‘willen graag zorgen voor. Dus voor je het weet gaan ze weer denken voor de mensen in de wijk, terwijl het echt de uitnodiging is om te kantelen en de mogelijkheden te zoeken die voor alle partijen wél haalbaar zijn.’ Voor Lijn 1 zelf, vervolgt ze, geldt dat natuurlijk ook. ‘Het is een voortdurend zoeken naar kansen om de gewenste kanteling te realiseren. En af en toe het lef hebben om te zeggen dat het gewoon anders moet. Wat soms heel lastig is, zeker als het initiatief bijvoorbeeld nog niet wordt gefinancierd. We werken daarom altijd met ambassadeurs, voorlopers in de wijk. Mensen met bijvoorbeeld iets meer ondernemerschap, de een heeft dat nou eenmaal meer dan de ander. Het type dat tegen de anderen zegt: we bijten even door. Zo iemand heb je nodig.’

Dit bericht is overgenomen van ineen.nl

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl