CBB: Werken met wijkgezondheids profielen

CBB: Werken met wijkgezondheids profielen

10 juni 2016
Data-Dialoog-Doen

DATA-DIALOOG-DOEN – Deze maand is de website DataDialoogDoen.nl gestart. Een activiteit van CBB, Coöperatieve Basiszorg in de Buurt, waarin het merendeel van de ROS’en is verenigd. Het gaat niet alleen om een brede beschikbaarheid van data, ook om een integrale aanpak van zorg, welzijn en preventie in de wijk, en om interventies met als inzet triple aim.

Met de activiteiten van CBB krijgen de ROS-adviseurs steeds meer relevante data en informatie op wijkniveau ter beschikking om partijen in de regio goed te begeleiden. De visie daarachter staat model voor DataDialoogDoen. Jantien Heideman, landelijk projectleider: “Goede zorg vereist samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in alle domeinen. De beschikbaarheid van betekenisvolle lokale data op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn wordt steeds vaker onderkend. Deze data spelen een grote rol bij een wijkgerichte aanpak van betaalbare zorg en ondersteuning in de buurt. Zelfredzaamheid, participatie, zorg op maat en informele zorg zijn begrippen die hierin een rol spelen. Veelal is zorg in de wijk een zoektocht naar de beste vorm. ROS’en adviseren en begeleiden daarin. ROS-adviseurs weten de weg in steeds meer data, kunnen de analyses interpreteren en stimuleren het aangaan van de dialoog om met alle betrokken partije te komen tot een gezamenlijke visie op de zorg in een wijk. Op basis daarvan worden interventies gedaan. Het gaat om data-dialoog-doen.”


DDD-DATA-150x150.pngTijd van schattingen is voorbij

Voor de ontwikkeling van een wijkgezondheidsprofiel moet een veelheid aan openbare en besloten databronnen op landelijke niveau gecombineerd worden, legt CBB-bestuurder Sven Maltha uit. “We hebben partners in NIVEL, RIVM, GGD/GHOR-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VWS, VNG en NPCF. Het gaat zowel om de zorgvraag als het zorgaanbod, in de huidige als in de te verwachten vorm. Tot nu toe moet voor een gezondheidsprofiel van een wijk nog te vaak met schattingen worden gewerkt.” Heideman en Maltha pleiten voor een adequate infrastructuur voor microdata in de zorg, om de werkelijke data op buurtniveau beschikbaar te krijgen. “Daarvoor is goede samenwerking tussen onze partners nodig. Betekenisvolle informatie vormt dan een solide basis voor het voeren van een dialoog. De ROS-adviseur pakt zo’n traject veelal aan met regionale partners, waarop sleutelfiguren met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de dialoog ontmoeten ze elkaar en kiezen gezamenlijke uitgangspunten voor een breed gedragen plan voor zorg in een wijk.”


DDD-DIALOOG-150x150.pngVakbekwaam en ervaren

Vervolgens begeleidt een ROS-adviseur bij de stappen die moeten worden gezet om het plan uit te voeren. De ROS-adviseur ondersteunt met de opzet van de projectorganisatie, de implementatie van het plan en kan via de evaluatie laten zien of de gestelde doelen worden gehaald. Daarbij is Triple Aim steeds vaker de leidraad. Jantien Heideman en Sven Maltha geven aan “dat de realisatie van een gezamenlijk plan of implementatie van nieuwe werkwijzen vaak een ingewikkeld proces is. Er spelen diverse belangen en tijdens het hele implementatietraject dient er bij alle betrokkenen voldoende draagvlak aanwezig te zijn. Steeds vaker wordt een gedegen verantwoording of evaluatie van het proces en de gestelde doelen gevraagd. Hiervoor is specifieke expertise noodzakelijk. De ROS-adviseur is vakbekwaam en ervaren in procesbegeleiding, projectorganisatie, implementatie en evaluatie.”


DDD-DOEN-150x150.pngZorgatlas 2020 Achterhoek

De ROS-Adviseur kan de samenwerking in de eerste lijn en tussen de nulde, eerste en tweede lijn via de cyclus data-dialoog-doen tot stand brengen. Data zijn via CBB beschikbaar en per wijk geordend. Een voorbeeld? Neem de Zorgatlas 2020 Achterhoek. Een afgerond project op initiatief van Caransscoop en de GGD Regio Achterhoek. De primaire gebruikers zijn acht Achterhoekse gemeenten, de secundaire gebruikers burgers, gebruikers van cure, care en ondersteuning alsmede zorgverzekeraar Menzis. Op DataDialoogDoen.nl zijn de methode, het verloop en de bronnen in te zien. Waarop Heideman en Maltha besluiten: “Het is een bijdrage om met elkaar te komen tot een goede en betaalbare gezondheidszorg in de wijk. Met betekenisvolle data als middel, niet als doel.”

Dit artikel is overgenomen van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl