Budget beschikbaar voor regionale substitutieafspraken 2018

Budget beschikbaar voor regionale substitutieafspraken 2018

13 juli 2017
Gebiedsgericht werken, Substitutie

Substitutie van zorg krijgt een extra impuls. Voor 2018 zijn gelden beschikbaar voor zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn, die met elkaar en de zorgverzekeraar afspraken maken voor het verschuiven van zorg in de regio.

De budgettaire ruimte komt voort uit een nieuwe programmatische substitutie-aanpak die eerstelijnszorgverleners, eerstelijnsorganisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS voor 2018 hebben ontwikkeld. Deze aanpak is in het bestuurlijk overleg van 30 maart 2017 bekrachtigd.

Aan de slag
Voor 2018 en volgende jaren is afgesproken vooraf budget beschikbaar te stellen, te weten € 75 miljoen. Zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking willen komen, wordt geadviseerd om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe groter de kans dat er afspraken gemaakt worden die impact hebben op de besteding van de middelen in 2018. Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018 zal de NZa eind november 2017 ophalen voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt.

Taakgroep faciliteert
InEen heeft een taakgroep substitutie opgericht, die als kennisplatform dient om substitutieprojecten te ondersteunen en begeleiden. In de komende periode zal de taakgroep instrumenten delen die het veld helpen substitutie-afspraken te maken. 

Een overzicht van substitutieprojecten en meer informatie over het indienen van voorstellen binnen die 75 miljoen euro, verwijzen wij u naar  op www.zorgopdejuisteplek.nl.

Advies en begeleiding rondom substitutie
Ook de ROS'en zijn de afgelopen jaren als procesbegeleider betrokken geweest bij diverse regionale samenwerkingsprojecten tussen de eerste en tweede lijn. wij  stimuleren het maken van afspraken tussen eerste , tweede lijn en verzekeraar. Als onfhankelijke procesbegeleider kunnen we partijen ondersteunen bij het uitwerken van de gezamenlijke ambitie, proces en business case.  Naast onze inhoudelijke rol brengen in de projecten we het onderwerp substitutie van zorg proactief onder de aandacht bij zowel aanbieders in de eerste als tweede lijn in de regio.

Meer informatie? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of ROS.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl