Bezoek Schippers geeft impuls aan toekomstagenda voor de zorg in de Kop

Bezoek Schippers geeft impuls aan toekomstagenda voor de zorg in de Kop

7 april 2016
ROS-netwerk

Den-Helder, 6 april 2016  Vandaag was minister Edith Schippers op werkbezoek in schouwburg De Kampagne in Den Helder. Op een werkconferentie over de toekomst  van de zorg in de Kop van Noord-Holland sprak zij met een wethouder (namens de vier gemeenten) en bestuurders van zorgorganisaties. De minister heeft aangegeven in gesprek te willen blijven over de ontwikkelingen die vandaag in gang zijn gezet.

Beschikbaarheid van zorg in de regio

Het werkbezoek is onderdeel van een reeks bezoeken aan gebieden waar de bevolking sneller dan elders vergrijst, hetgeen o.a. het geval is in zogenaamde anticipeerregio’s. De Kop van Noord-Holland is zo’n regio. De minister wilde zich laten informeren hoe het er voor staat en meedenken hoe goede zorg in de toekomst beschikbaar kan blijven voor de inwoners.

Alle zorg- en welzijnsorganisaties en de vier gemeenten van de Kop van Noord-Holland waren aanwezig bij het werkbezoek. Vertegenwoordigers van alle onderdelen van de sector gingen met de minister in gesprek. De rest van de dag is gebruikt om een agenda voor de toekomst van de zorg op te stellen met als titel: “Wind mee voor de Kop”. Jeroen van de Noordaa, directeur ZONH na afloop: “We hebben een gezamenlijk doel geformuleerd. Er zijn toezeggingen gedaan door alle betrokken bestuurders en professionals om hieraan te werken, samen met inwoners. We pakken een aanjaagfunctie op en gaan snel aan de slag om de minister, als zij ons over negen maanden weer bezoekt, van een goede voortgangsrapportage te voorzien.”

‘Wind mee voor de Kop’

De titel “Wind mee voor de Kop” is niet voor niets gekozen. In de kop van Noord-Holland waait het namelijk altijd. En je hebt er vaak tegenwind. Er wonen stoere mensen, die gewend zijn hun eigen boontjes te doppen en het met elkaar te rooien. De Kop is omgeven door drie zeeën, er leeft een soort eilandgevoel: wij doen het hier zelf.

En juist in die combinatie van kracht en zelfredzaamheid schuilt het gevaar. Daardoor wordt de kwetsbaarheid van de regio onvoldoende zichtbaar. Een deel van de Kop van Noord-Holland heeft namelijk al langere tijd te maken met een combinatie van een relatief grote behoefte aan zorg en relatief weinig middelen om die op te kunnen vangen. Nu de zorgvraag door de vergrijzing verder toeneemt, wordt het beschikbaar houden van kwalitatief goede, betaalbare zorg een hele opgave. Het is ook een maatschappelijke opgave en daarom is het van belang om in co-creatie tussen inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en financiers deze opgave op te pakken.

Het werkbezoek is georganiseerd door ZONH, een bureau dat zich al tien jaar bezighoudt met vraagstukken rond continuïteit van zorg in Noord-Holland.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl