Bestuurlijk akkoord paramedische zorg

Bestuurlijk akkoord paramedische zorg

28 juni 2017
Persoonsgerichte zorg

Op 19 juni hebben vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners uit de paramedische zorg samen met minister Schippers (VWS) het akkoord paramedische zorg ondertekend. Met als inzet: hogere kwaliteit van zorg, minder administratieve lasten en bovenal het beste voor de patiënt.

Het akkoord geldt voor 2017-2018 en de acties die hieruit voortkomen, lopen door in de jaren daarna. Het ministerie stelt in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Kwaliteitsverbetering

Onder de paramedici vallen: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. In totaal gaat het om ongeveer 30.000 zorgverleners. De partijen zijn overeengekomen dat er een set aan algemene kwaliteitsafspraken komt voor de gehele paramedische zorg. Zo moeten patiënten sneller en beter inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg. Vragen hierbij zijn: welke zorg is beschikbaar, wat vinden andere patiënten ervan, en van welke kwaliteit is de zorg? Hierdoor kunnen patiënten makkelijker vooraf een goede keuze maken voor een zorgverlener. Daarnaast biedt het akkoord mogelijkheden voor substitutie van zorg. De partijen die het akkoord hebben ondertekend, zetten zich in om de mogelijkheden en opbrengsten van substitutie inzichtelijk te maken en voorwaarden hiervoor te creëren.

Contractering en regeldruk
De contractering en bekostiging worden zodanig ingericht, dat zorgverleners ondersteund worden om te komen tot zinnige en zuinige zorg van goede kwaliteit. Eenzelfde behandeling moet op dit moment vaak op verschillende manieren worden gecodeerd en geregistreerd bij de diverse zorgverzekeraars. Afgesproken is om toe te werken naar één uniform coderingssysteem. Gebruik van allerlei verschillende systemen en aparte vragenlijsten komen te vervallen. Ook hebben zorgverzekeraars toegezegd werk te maken van het verbeteren van de contractering. Het uniformeren van de contracten vermindert de regeldruk voor zorgverleners.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl