Actief voor kwetsbare ouderen

Actief voor kwetsbare ouderen

18 maart 2016
Ouderenzorg

Op verschillende plaatsen in het land slaan partijen de handen ineen om samen te komen tot goede zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen. In deze samenwerkingsverbanden speelt de huisartsenpraktijk doorgaans een grote rol, daarnaast zijn andere eerstelijnszorgaanbieders, gemeenten én kwetsbare ouderen zelf betrokken. De Eerstelijns schetst de ontwikkelingen en stak zijn licht op in verschillende regio’s. In deel 1 de wijkgerichte zorg in Kennemerland en het verbinden van formele en informele zorg in Wedde.

Het huidige overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit is op verantwoorde wijze mogelijk als de zorg en begeleiding voor hen gestructureerd vorm krijgt. Initiatieven op dit gebied ontstaan overal in het land. Adrie Schimmel is voorzitter van het ROS-netwerk Ouderenzorg, waarin ROS-adviseurs hun kennis en ervaring met ouderenzorg delen. Daarnaast is zij als Caransscoop-adviseur met aandachtsgebied ouderen actief betrokken bij deze ontwikkeling. “Iedere regio geeft op zijn eigen wijze invulling aan de samenwerking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Dat is goed, als ze allemaal maar dezelfde grote lijn volgen en hun doelen bereiken. Die focus behouden we ook met het ROS-netwerk Ouderenzorg. Partijen moeten soms wennen aan samenwerking met elkaar. Dat heeft voor een deel te maken met de marktwerking in de zorg en met de onduidelijke schotten in de financiering. Toch lukt het in de praktijk doorgaans wel om de partijen bij elkaar te brengen, in eerste instantie door bijeenkomsten rond een bepaald thema te organiseren. Dan krijgen partijen de kans elkaar te leren kennen en aan elkaar te wennen.”

Ron Peters, voorzitter van Huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland: “Nu verzorgingshuizen sluiten en verpleeghuizen strengere opnamecriteria hanteren, zien huisartsen in de thuissituatie ouderen met zwaardere zorgvragen. Dit leidt tot veel vragen in de huisartsenpraktijk en soms tot acute ziekenhuisopnamen in de nacht. Deze zijn te voorkomen als er een goede structuur zou bestaan om op deze mensen te letten. Dus zijn we gaan nadenken over het opzetten van die structuur om problemen te voorkomen en versnippering van het aanbod tegen te gaan. We doen dit door wijkgericht te werken met praktijkgerichte mensen die de kwetsbare ouderen voorzien van adequate hulp. Dit wordt aangestuurd vanuit de huisartsenpraktijk. En dan niet opgelegd in een aanbesteding met een hoofdaannemer die de wijkzorg moet leveren. De patiënt bepaalt wat er moet gebeuren.”

Download het volledige artikel

Overgenomen van de-eerstelijns.nl

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl