>

Karin Burggraaf

Directeur Elaa

Elaa, krachtige partner voor de zorg
Elaa verbindt, verbetert en versterkt de samenhang en kwaliteit van de eerstelijnszorg in de buurt. Dat sluit naadloos aan bij het beleid van de overheid: kwalitatief goede zorg bieden in de buurt. Dat kan alleen worden bereikt in samenhang: binnen de eerste lijn; van de eerste lijn met de andere domeinen; van organisaties en zorgprofessionals; op gemeente niveau en in de wijk. En daarmee zijn we er niet. Ook de samenhang met andere sectoren, zoals wonen en onderwijs, is noodzakelijk bij het streven naar verbetering van gezondheid en welbevinden van de inwoners van Amsterdam en Almere.

Samen met het veld werken we aan het verbeteren van de organisatie van geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam en Almere. Met als doel, goede zorg voor alle inwoners. Onder goede zorg verstaan wij: deskundig, dicht bij huis, efficiënt en doelmatig, in een prettige en veilige omgeving, waarin de de patiënt serieus wordt genomen. Wij dragen bij aan die goede zorg door samenwerking tussen zorgverleners en andere partijen in de eerste lijn te stimuleren en ondersteunen.

De eerste lijn staat onder druk
Mensen leven langer thuis en we zien een toename van patiënten uit de ziekenhuis-, GGZ- en verpleeghuiszorg. Iedereen komt nog meer naar de eerste lijn. Om goede zorg te verlenen, is het een absolute noodzaak dat eerstelijnspraktijken optimaal samenwerken met elkaar en met aangrenzende zorgdomeinen, elkaar weten te vinden en innoveren.

Adviseren en inspireren
Wij adviseren en inspireren de eerstelijnspraktijken in het samenwerken met elkaar, met aangrenzende zorginstellingen en met de buitenwereld. Wij luisteren en maken naar aanleiding van wat we horen een vertaalslag: we maken de buitenwereld behapbaar. Hierbij focussen we op de vier zorgthema’s. Op die manier helpen we met het verbinden, verbeteren en versterken van de samenhang en kwaliteit van de zorg in de buurt en met het versnellen van werkprocessen.

Spin in het web
Elaa is de ‘spin’ in het Amsterdamse en Almeerse (eerstelijns) zorgveld. Wij zitten in de haarvaten, zijn bekend in beide regio’s en hebben relevante data van de gehele eerste lijn. We hebben een lange adem en veel kennis en kunde. We zetten ons in voor het verbeteren van processen, het uitrollen van projecten en het opstarten van programma’s. We geven daarbij alle up to date informatie, scholingen en presentaties, leiden discussies en inspiratieavonden en zijn intermediair. We zijn professioneel, betrouwbaar en neutraal, maar wel de luis in de pels.

Betere zorg van de wieg tot het graf
Het resultaat van onze inspanningen is een betere samenwerking in de eerste lijn, die leidt tot betere zorg van de wieg tot het graf, zonder overlap of ‘onderlap’. Elaa heeft gezorgd en blijft zorgen voor:

  • een hogere samenwerkingsgraad
  • meer, stevigere en formele netwerken
  • het versnellen van de zorgthema’s van de wieg tot het graf
  • nuttige zorg dichter bij huis
  • het stimuleren en onder de aandacht brengen van innovaties
  • verbinding van het sociale, het informele en het zorgdomein

 

 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
055 – 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
038 – 455 7080
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl