Populatiegerichte initiatieven: Zuid-Holland

 • Waar: Zuid-Holland Noord.
 • VWS proeftuin.
 • Doel: mensen uit de regio Zuid-Holland Noord krijgen de best passende zorg en ondersteuning wanneer zij dit nodig hebben.
 • Participanten: ziekenhuis, eerstelijns zorgorganisatie, patiëntenorganisatie, verzekeraar, GEZ-verbanden.
 • Formalisering samenwerking: voor bestuurlijke samenwerking een stuurgroep. Op programmaniveau bestuurlijke afspraken. Beheersstichting voor subsidies waaraan alle bestuurders deelnemen. Verkenning samenwerkingsvorm lange termijn.
 • Waar: Rotterdam.
 • Beoogde resultaten: minder mensen overgewicht, meer mensen een gezonde leefstijl en psychisch gezond door meer bewegen, gezond eten en de juiste ondersteuning.
 • Populatie: mensen met gezondheidsachterstand / leefstijlproblematiek (11.000).
 • Participanten: gemeente, sportaanbieders, eerstelijns zorgaanbieders, wijkteams.
 • Geformaliseerde samenwerking: netwerkoverleg met partners in de wijk, werkgroepen en stedelijke stuurgroep (gemeente).
 • Waar: wijken Feijenoord.
 • Doel: komen tot een geïntegreerde wijkaanpak voor voorkomen diabetes.
 • Participanten: ziekenhuis, bewoners/patiënten, gemeente, GGD, netwerkorganisatie wonen/welzijn/onderwijs/zorg, eerstelijns organisaties, zorgverzekeraar.
 • Populatie: bewoners wijken Feijenoord (30.000).
 • Geformaliseerde samenwerking: lokale netwerken die in Proeftuinen samenwerken. NDF is landelijk schakelpunt en heeft ondersteunende rol.
 • Onderwerp: substitutie van eerste lijn naar tweede lijn.
 • Doel: kansrijke innovaties ontwikkelen en in de praktijk brengen om de zorg en dienstverlening in de regio Drechtsteden in de volle breedte efficiënter te maken.
 • Participanten: verzekeraar (initiatief), VV&T-organisaties, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, GGZ,GHZ, GGD en apotheken.
 • Formalisering samenwerking: pilot, ondertekenen manifest voor gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Waar: regio Gorkum
 • Doel: verbeteren gezondheid bewoners regio.
 • Participanten: verzekeraar (initiatief), tweedelijnszorg, zorggroep.
 • Formalisering samenwerking: samenwerkingsverband.
 • Organiseert nieuwe initiatieven en biedt bestaande initiatieven een podium.
kaart-nederland-provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Noord-Holland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland