Populatiegerichte initiatieven: Utrecht

  • Doel: Positieve Gezondheid ouderen verbeteren.
  • Participanten: Ziekenhuis Sint Jansdal, zorggroep Medicamus, thuiszorgorganisaties, apothekers, andere tweedelijnszorg, alle gemeentes.
  • Formalisering samenwerking: stakeholders hebben convenant getekend. Regelmatig bestuurlijk overleg.

Meer informatie over dit programma: Gezond Veluwe.

  • Beoogde resultaten: beheersing van de totale longzorgkosten, minder ziekenhuisopnames, verbetering van de tevredenheid van de Longzorgpatiënt in Nijkerk.
  • Populatie: longzorgpatiënten in Nijkerk (450)
  • Participanten: huisartsen, andere eerstelijns organisaties, ziekenhuizen, VV&T-organisaties, zorgverzekeraar.
  • Formalisering samenwerking: overleg bestuurlijk en uitvoerend niveau.
  • Locatie: in Nieuwegein (Zuidwest-Utrecht)
  • Op basis van definitie bestaat dit initiatief uit verschillende doelgroepgerichte projecten met veel kenmerken van een programma.
kaart-nederland-provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Noord-Holland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland