Populatiegerichte initiatieven: Overijssel

 • Doel: goede kwaliteit van leven regio Vechtdal
 • Participanten: huisartsen, gemeente, inwoners, ziekenhuis, zorgverzekeraar
 • Formalisering samenwerking: oprichting burgercoöperatie, samenwerkingsafspraken zorgorganisaties.

Meer informatie over dit programma: Vitaal Vechtdal.

 • Beoogd resultaat: attitude verandering bij zorgverleners en burger, van ZZ gericht naar meer GG gericht werken. Gebruik van een app voor zelfregie en monitoring.
 • Populatie: inwoners van Deventer (80.000)
 • Participanten: huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraar, bewoners/patiënten
 • Formalisering samenwerking: overleg op bestuurlijk en uitvoerend niveau
 • Waar: Twente
 • Doel: bevordering gezondheid Oldenzaal
 • Participanten: gemeente, verzekeraar, huisartsenverenigingen, tweede lijn, welzijnsorganisaties
 • Formalisering samenwerking: samenwerkingsovereenkomst, teams afspraken rondom gecoördineerde inzet zorgprofessionals
 • Waar: Twente.
 • Doel: toekomstbestendige zorg voor Twentse burger.
 • Participanten: huisartsenorganisaties, GGZ, verzekeraar, patiëntenorganisatie, gemeente.
 • Thema’s: eerste en tweede lijn, spoedzorg, ouderenzorg, GGZ, jeugdzorg.
 • Formalisering samenwerking: netwerkorganisatie, coördinatiegroep waarin alle partners vertegenwoordigd zijn, themagroepen (bestuurlijk) en werkgroepen (uitvoering).

Meer informatie over dit programma: Zorgnetwerk Zenderen.

kaart-nederland-provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Noord-Holland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland