Populatiegerichte initiatieven: Noord-Holland

  • Doel: betere aansluiting van de zorg op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt.
  • Participanten: zorgverzekeraar, Huisartsen Organisatie, Ziekenhuis, Diagnostisch Centrum en GGZ.
  • Onderwerpen: het verplaatsen van eenvoudige behandelingen uit het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk, zelfmanagement en eigen zorgregie door de patiënt, beter op elkaar afstemmen van preventieve activiteiten.
  • Formalisering samenwerking: afspraken inrichten nieuwe zorgprogramma’s.

Meer informatie over dit programma: Samen sterker in zorg

  • Doel: een uniforme integrale multidisciplinaire werkwijze ontwikkelen voor professionals die werkzaam zijn binnen welzijn, zorg en werk en inkomen.
  • Participanten: gemeente (financier), zorgverzekeraars (financier), gezondheidscentra, DWI, Arkin, Mee, Altra, HVO Querido, Evean, Amstelring, Cordaan, Doras, Bovenij ziekenhuis, SAG en de vrijgevestigde huisartsen.
  • Formalisering samenwerking: samenwerking organisaties met een gezamenlijke toegang voor de patiënt.

Meer informatie over dit programma: Amsterdam Noord.

  • Doel: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.
  • Participanten (deel)programma gezondheid: gemeente (initiatief), huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, tweedelijnszorg, ziekenhuis.
  • Formalisering samenwerking: stuurgroep met verschillende werkgroepen.

Meer informatie over dit programma: Amsterdamse aanpak gezond gewicht.

kaart-nederland-provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Noord-Holland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland