Populatiegerichte initiatieven: Noord-Brabant

 • Gebied: Brabant – West (gericht op westen van regio).
 • Doel: realiseren gezamenlijke vernieuwing in de zorg met meer kwaliteit, doelmatigheid en service voor burgers.
 • Participanten: ziekenhuis, vereniging van medisch specialisten, zorggroep, drie tweedelijns zorgaanbieders.
 • Formalisering samenwerking: samenwerkingsverband. Zelfstandig werken met gezamenlijk doel.

 

 • Gebied: Zuidoost-Brabant.
 • Doel: meer gezondheid voor minder kosten en betere kwaliteit van zorg door populatie gebonden zorgafspraken.
 • Participanten: 2 zorgverzekeraars, 3 zorggroepen, 3 ziekenhuizen, patiëntenorganisatie.
 • Formalisering samenwerking: coalitie van 9 partners.

Robuust leverde tot en met begin 2017 het programmamanagement voor deze landelijke proeftuin Slimmer met Zorg. 

 • Gebied: Noordoost-Brabant
 • Doel: betere ervaren (positieve) gezondheid tegen lagere kosten in de wijk. Centraliseren van zorg door samenwerking te zoeken tussen verschillende partijen.
 • Participanten: verzekeraars, Robuust, gemeente, VV&T-organisaties, GGZ, woningcorporatie, GGD, welzijnsorganisaties en zorgaanbieder voor mensen met een beperking.
 • Formalisering samenwerking: overleg bestuurlijk en uitvoerend niveau. 

Meer informatie: www.proeftuinruwaard.nl

 • Regio: Midden-Brabant.
 • Doel: samen met zorgverzekeraars en patiënten aan doelmatige en de best mogelijke zorg werken.
 • Participanten: huisartsenkring, verzekeraar, ziekenhuis, zorggroep, belangenvereniging.
 • Formalisering samenwerking: overleg bestuurlijk en uitvoerend niveau. Zeer groot netwerk, daardoor lastig afspraken te realiseren.

Robuust leverde tot en met juni 2019 het programmamanagement voor Samendraads. Meer informatie over dit programma: Samendraads.

 • Gebied: Midden-Brabant.
 • Doel: de patiëntenzorg optimaliseren via de ontwikkeling van zorginhoudelijke protocollen en samenwerkingsprocessen te optimaliseren.
 • Participanten: zorgaanbieders tweede lijn, huisartsenkring, ziekenhuis, medisch specialistische zorg, zorggroep en GGD.
 • Formalisering samenwerking: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur, opdrachtgevend naar de directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant (tevens programma-manager Care Avenue Midpoint).

Voor meer informatie over dit programma: Zorgnetwerk Midden-Brabant 

 • Regio: Midden-Brabant.
 • Doel: de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen met goede kwaliteit.
  Drie thema's: gidsregio voor neurodomein, zelfmanagement en e-health.
  Belangrijkste projecten: proeftuin dementie en persoonlijk gezondheidsdossier.
 • Participanten: 

  Proeftuin dementie: Raad voor informele zorg, zorgverzekeraar, gemeente, GGZ, PG-raad, Provincie, zorgaanbieder tweede lijn, onderwijs.
  Persoonlijk gezondheidsdossier: onderwijspartners, gemeente en universiteit.

 • Gebied: Brabant-West (gericht op het oosten).
 • Doel: samen streven naar gezonde burgers met een goede kwaliteit van leven, met minder maar betere zorg.
 • Participanten: zorggroep, ziekenhuis, VV&T-organisaties, GGZ,gemeentenen zorgverzekeraars.
 • Formalisering samenwerking: bestuur dat eens in de zes weken samenkomt, tweejaarlijkse informatie voor stakeholders.

Meer informatie is te vinden op de website van Verbonden in zorg.

kaart-nederland-provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Noord-Holland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland