Populatiegerichte initiatieven: Limburg

 • Gebied: provincie Limburg.
 • Doel: verloskundige zorg in Limburg voortdurend innoveren en verbeteren.
 • Participanten: vrijwel alle verloskundige hulpverleners in de Provincie Limburg.
 • Formele samenwerking: gezamenlijk opstellen van kwaliteitssysteem door bestaand Consortium. Afstemming en uniformering van zorg. Twee werkgroepen.
 • Gebied: Zuidoostelijke Mijnstreek.
 • Doel: ontwikkeling toekomstbestendige integrale populatiegebonden aanpak.
 • Participanten: ziekenhuis, zorgverzekeraar, huisartsen, netwerkorganisatie zorgvragers. Apothekers en gemeenten zijdelings. 
 • Formele samenwerking: langdurige verbintenis. Proeftuin van VWS, gestart in 2014, loopt tot en met 2017. Partijen hebben een perspectief voor samenwerking tot minimaal 2025.

Meer informatie over dit programma MijnZorg.

 • Gebied: Westelijke Mijnstreek
 • Doel: doelmatige en hoogwaardige zorg tegen beheersbare kosten.
 • Participanten: huisartsen, ziekenhuis, apothekers, netwerkorganisatie zorgvragers, zorgverzekeraar. 
 • Formele samenwerking: intentieverklaring ondertekend, stuurgroep (opzet, uitvoering, bijsturing). Gezamenlijke afspraken. Partijen hebben een perspectief voor samenwerking tot minimaal 2020.

Meer informatie over het programma: Anders Beter.

 • Regio: Zuid-Limburg
 • Doel: verbetering van schotten in financiering, slecht afgestemde zorg en positieve gezondheid in vier (achterstands-) buurten in Maastricht.
 • Patricipanten: ZIO, GGD Zuid-Limburg, gemeente, Huis voor de Zorg en coöperatie VGZ.
 • Formele samenwerking: relatief nieuwe samenwerking: formeel gestart in november 2016. 

Meer informatie over dit programma: Blauwe Zorg

kaart-nederland-provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Noord-Holland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland