Poplulatiegericht initiatieven: Gelderland

 • Doel: verbeteren zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen in de regio
 • Populatie: ouderen (7.000)
 • Participanten: verzekeraar (financier), huisartsengroepen, ziekenhuis, zorggroep, VV&T-instellingen, gemeente, welzijnsorganisatie
 • Formalisering samenwerking: ondertekenen samenwerkingsverband, stuurgroep met werkgroepen. Overkoepelend programma voor bundeling van deels al lopende initiatieven.
 • Populatiemanagement eerstelijns gezondheidszorg regio Arnhem in model (Arnhem).
 • Doel: thema Bewegingsapparaat: organisatie zorg dicht bij huis tegen lagere kosten, thema Goed Thuiskomen: betere afstemming na ontslag ziekenhuis.
 • Participanten stuurgroep: verzekeraar, huisartsen, cliëntenorganisatie.
 • Formalisering samenwerking: stuurgroep en deelname proeftuin VWS.
 • Doel: eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Nijmegen verbeteren en vernieuwen.
 • Participanten: huisartsen, andere eerstelijns organisaties, VV&T organisaties.
 • Formalisering samenwerking: al een paar jaar samenwerking. De samenwerking binnen NOEL is ontstaan vanuit de samenwerking huisartsenzorg –wijkverpleegkundige zorg en uitgebreid met publieke gezondheid en welzijn. Overleg op bestuurlijk en uitvoerend niveau.

Meer informatie: Regio Nijmegen op een lijn (NOEL)

kaart-nederland-provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Noord-Holland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland