Populatiegerichte initiatieven: Friesland

Friesland voorop beslaat de hele provincie

  • Doel: de beste zorg voor de Friese burger. Beschikbare en betaalbare zorg in de toekomst.
  • Thema’s: Spoedeisende hulp en intensive care (IC); Geboortezorg; Complexe vaatchirurgie; Oncologie; Niet-spoedeisende zorg (electieve zorg); Chronische eerstelijnszorg; Ouderenzorg.
  • Participanten in stuurgroep: zorgverzekeraar (opdrachtgever), ziekenhuizen, huisartsenkring, patiëntenverenigingen.
  • Formalisering samenwerking: samenwerkingsverband met stuurgroep, bijgestaan door Raad van deskundigen.

 

kaart-nederland-provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Noord-Holland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland