Transmurale Zorgbrug Hoeksche Waard voor warme overdracht ouderen uit ziekenhuis naar huis

Transmurale Zorgbrug Hoeksche Waard voor warme overdracht ouderen uit ziekenhuis naar huis

26 mei 2018
Ouderenzorg, Regionale samenwerking met sociaal domein, Regionale samenwerking met tweede lijn, Regionale samenwerking tussen eerste lijn

De Transmurale Zorgbrug Hoeksche waard beoogt (kwetsbare) ouderen die acuut opgenomen worden in het Ikazia Ziekenhuis een soepele overdracht naar thuis te bieden. 

Vier thuiszorgorganisaties in de Hoeksche Waard (Alerimus, Buurtzorg, Careyn en Zorgwaard) zetten wijkverpleegkundigen in die bij het ontslag uit het ziekenhuis de thuiskomst voorbereiden door een overdrachtsgesprek te voeren met de patiënt, zijn mantelzorger en de afdelingsverpleegkundige. Tevens begeleidt de betrokken wijkverpleegkundige de oudere in een 5-tal huisbezoeken.

Doel van deze aanpak is het voorkomen van vermijdbare heropnames. Het Ikazia Ziekenhuis heeft in 2017 in een periode van 6 maanden de heropnames geïnventariseerd. Daaruit werd duidelijk dat 12-26 % van de ouderen binnen 100 dagen na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw worden opgenomen.

Om het grote aantal heropnames te reduceren, gaan wijkverpleegkundigen de kwetsbare oudere ondersteunen met hun zelfredzaamheid. Doel hiervan is het weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de thuissituatie. De aandacht zal uitgaan naar het voorkomen van gezondheidsrisico’s door het ontbreken van een steunsysteem, door onjuist medicatiegebruik en door het verminderen van valgevaar. De wijkverpleegkundige heeft bij thuiskomst van de kwetsbare oudere direct contact met de huisarts om het zorgbehandelplan te bespreken. Waar mogelijk zal het zorgbehandelplan van de acuut opgenomen patiënt uit de eerste lijn nagestuurd worden naar het ziekenhuis.

Na een pilot van 6 maanden in 2018, waarin op de hierboven geschetste wijze gewerkt wordt, zal opnieuw een inventarisatie gedaan worden van het aantal heropnames. Daarna kunnen conclusies getrokken worden over de investering in een “warme overdracht” en een begeleide thuiskomst voor de kwetsbare oudere.

Meer informatie en factsheet verwijzen we naar de website van Steunpunt Koel.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl