ROS-Wijkscan Ouderenzorg stimuleert samenwerking op maat van de regio

ROS-Wijkscan Ouderenzorg stimuleert samenwerking op maat van de regio

31 maart 2015
Data-Dialoog-Doen

Samen werken aan goede zorg voor ouderen op maat van de regio. Dat is het doel waarvoor de ROS Wijkscan Ouderenzorg kan worden ingezet. Een geavanceerd analyse-instrument om een start te maken met toekomstbestendige ouderenzorg in de buurt.

Eerstelijns Centrum Tiel met zo’n 40.000 patiënten wil kwantitatieve onderbouwing van de te verwachten hoeveelheid ouderenzorg over vijf jaar. “Enerzijds om met de zorgverzekeraar goede afspraken te maken over de daadwerkelijke zorgvraag in de regio. Anderzijds om op tijd onze capaciteit in orde te hebben”, aldus manager ECT Martijn Leeflang. “Gemeente, zorgverzekeraar en ons gezondheidscentrum staan voor dezelfde opgave: goede zorg leveren, ook bij de sterk stijgende vraag. De gegevens uit de Wijkscan Ouderenzorg bieden ons een gezamenlijke basis”.

Langer zelfstandig thuis wonen

De gemeente Rotterdam zet de ROS Wijkscan Ouderenzorg in ter onderbouwing van het programma Langer Thuis. Het programma heeft tot doel ouderen en mensen met een beperking in Rotterdam zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Annemieke van der Kooij, programmamanager Langer Thuis, vertelt: “De scan geeft ons inzichten voor een gefundeerde onderbouwing van ons programma. Met de uitkomsten van de analyse geven we verder vorm en inhoud aan het programma. Dit doen we samen met de betrokken zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars, woningcorporaties en de doelgroep zelf.”

Samen werken aan geïntegreerde ouderenzorg

Twee van de vele voorbeelden van de inzet van een ROS Wijkscan Ouderenzorg.“De toenemende vergrijzing gecombineerd met langer thuis wonen wordt voelbaar in de zorgverlening”, stelt projectleider Jantien Heideman vast. “Goede zorg vereist samenwerking tussen diverse zorg- en hulpverleners, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de poh-ouderengeneeskunde, de wijkverpleegkundige, het wijkteam. Daarnaast moet het goedkoper, de inzet van vrijwilligers is van belang. Kortom: ouderenzorg is complex, het is vaak een zoektocht hoe daar goed vorm aan te geven.” ROS’en adviseren en begeleiden de eerste lijn en samenwerkende organisaties in de regio. ROS-adviseurs weten de weg in de data, kunnen de analyses interpreteren en stimuleren het aangaan van de dialoog om met alle betrokken partijen te komen tot een gezamenlijke visie op en aanpak van ouderenzorg. “Het gaat om data – dialoog – doen”, vat Jantien Heideman samen.

Achterliggende vraag

Adviseur Bianca Looise, van ROS Stichting OOGG valt haar bij. “Het gaat nooit sec om de data, maar juist om de achterliggende vraag. Het gaat daarom altijd om een dynamisch analyse: we gaan in op wat voor de klant belangrijk is. Aan de hand van de vraag bekijken we welke data de klant nodig heeft. De ROS Wijkscan ouderenzorg omvat veel data over demografie, risicofactoren en de zorgvraag. Daarmee kunnen veel vragen worden beantwoord. Soms is aanvullende informatie nodig, van bijvoorbeeld de VTV, de plaatselijke GGD of vanuit het HIS/KIS. We kijken kritisch: waar halen we de gegevens vandaan en wat is de kwaliteit van de data? Daarnaast moet je de data goed kunnen interpreteren en weten welke je het beste kunt gebruiken. Het is altijd maatwerk.”

Kwaliteitsverbetering

“De Wijkscan Ouderenzorg is een mooi en geavanceerd product”, aldus Jantien. “Maar, het is een middel, nooit het doel. Naar aanleiding van de analyse van de data en de interpretatie van de gegevens kun je komen tot kwaliteitsverbetering. Je kunt daarmee heel gericht inzetten op de juiste aanpak van ouderenzorg. Met de uitkomsten ga je gezamenlijk het gesprek aan en op zoek naar oplossingen. Juist dat samenwerkingsproces, waarmee je samen ingaat op de veranderingen van de zorg, is de meerwaarde. Daar denken we als ROS graag in mee. Wij kennen de lokale en regionale situatie en kunnen de noodzakelijke verbindingen leggen.”

Aan de slag?

De ROS Wijkscan Ouderenzorg is een analyse-instrument. De scan heeft een aantal modules voor diverse facetten van ouderenzorg, zoals risicofactoren voor het ontstaan van kwetsbaarheid, het aantal kwetsbaren in een wijk, de effecten van de extramuralisering op de zorgvraag in een wijk en het zorgaanbod. Geografische kaarten, tabellen en grafieken geven inzicht in de huidige én toekomstige zorgbehoefte van ouderen. De informatie laat zien hoe zorgverleners en anderen met elkaar in gesprek kunnen gaan hoe de zorg rondom ouderen in de wijk, buurt, gemeente of werkgebied optimaal te organiseren. Interesse? De regionale ROS vertelt u graag meer.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl