Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten

Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten

24 juli 2018
Data en monoitoring, Data-Dialoog-Doen, Programmamanagement, ROS-netwerk

De VAAM (vraag-aanbod-analysemonitor) is een methode om op lokaal niveau een schatting te maken van de behoefte aan zorg in de eerste lijn. Het biedt op postcodegebied inzicht in de vraag naar zorg, de gezondheidssituatie en de leefstijl. Onlangs is Nivel-onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal hierop gepromoveerd. Zij heeft in haar promotieonderzoek ook aangetoond dat het zorgaanbod invloed heeft op de zorgvraag. Vrouwelijke huisartsen bieden meer consulten dan zou worden verwacht op basis van de schattingsmethode.

De VAAM maakt op basis van verschillende gegevens, waaronder die van het CBS, een schatting op van de gezondheid van een buurt, maar ook van het huidige en het te verwachten toekomstig zorggebruik. Met deze gedetailleerde informatie uit de VAAM kunnen huisartsen, zorggroepen, beleidsmakers, inwoners en opleiders met elkaar in gesprek over een goede afstemming van zorgvraag en -aanbod van huisartsenzorg op buurtniveau.

Invloed vrouwelijke huisartsen: meer consulten
Andersom kan een zorgverlener, bijvoorbeeld een huisarts, het feitelijke zorggebruik in eigen praktijk vergelijken met het geraamde zorggebruik in zijn postcodegebied.
Uit onderzoek van De Graaf-Ruizendaal blijkt dat er verschillen zijn tussen de geschatte cijfers uit de VAAM en de werkelijke cijfers uit de gegevens van huisartsenpraktijken. Zo hebben huisartsenpraktijken met vrouwelijke huisartsen meer consulten dan uit de resultaten van de methode naar voren komt. Ook duo-praktijken en praktijken met andere zorgverleners in dienst hebben meer consulten dan verwacht op basis van de bevolkingssamenstelling.

Eerste lijn en gemeente
“Dat verschil, dat landelijk breed te zien valt, is een interessant gegeven”, aldus professor Friele van het Nivel. Niettemin denkt hij niet dat er op korte termijn verder onderzoek naar wordt gedaan, gezien andere belangrijke ontwikkelingen in de eerste lijn, zoals de relatie van de eerste lijn en gemeenten. “Dat vereist organisatievermogen en strategisch opereren van de zijde van de huisartsen.”

Meer informatie
De VAAM is ontwikkeld door het Nivel, samen met de Patentenfederatie, het ministerie van VWS en Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), een onderdeel van het ROS-netwerk. Interesse? Kijk op de speciale VAAM-website, met alle gegevens.

Bron: Zorgenz

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl