Ouderenzorg is meer dan huisartsenzorg alleen

Ouderenzorg is meer dan huisartsenzorg alleen

31 maart 2016
Ouderenzorg

Samen met de partijen uit het Bestuurlijk Akkoord Huisartsenzorg wil InEen een impuls geven aan de zorg voor kwetsbare ouderen. In heel Nederland wordt gewerkt aan het vormgeven van zorgprogramma’s voor deze groeiende groep. Eerder gaven we de zorggroep Diamuraalin de regio Eemland en de zorggroep Huisartsen Zorg Noord Kennemerland (HZNK) het woord om te vertellen over hun aanpak. Deze maand kijken we naar bijzondere pilot in de gemeente Leeuwarderadeel, begeleid door ROS Friesland.

Naar verwachting stijgt de komende tien jaar het aantal 65-plussers in de gemeente Leeuwarderadeel met 36% (23% in heel Friesland). Zo’n 25% van de ouderen is kwetsbaar en heeft daardoor een complexe hulp- en zorgvraag. Reden voor de huisartsen om deze groep beter en eerder in kaart te willen brengen. Ook de gemeente wilde met het oog op toekomstig welzijnsbeleid meer te weten komen over hun ouderen. ROS Friesland bracht gemeente en huisartsen met elkaar in contact en andere partijen haakten aan. Er kwam een samenwerkingsovereenkomst en in 2013 startte een pilot rondom de ongeveer 750 ouderen van één huisartsenpraktijk. De pilot bestond uit twee componenten: een zorgvuldige screening van de doelgroep en een multidisciplinair overleg (MDO). Doel was zorgvraag en zorgaanbod op elkaar af te stemmen op zowel medisch als sociaal terrein.

‘Ouderenzorg is meer dan huisartsenzorg alleen’, zegt regioadviseur Tryntsje Haga (ROS Friesland). ‘We vonden het dus belangrijk vanaf het begin de welzijnskant goed aan te haken.’ Daarom ook werd gekozen voor het screeningsinstrument ‘Behoefte als kompas, de ouderen aan het woord’, ontwikkeld door het UMC Groningen. Haga: ‘Dat is een meer uitgebreide lijst dan veel praktijken gebruiken. Deze lijst stelt de eigen ervaring en behoefte van de oudere centraal en gaat verder dan alleen het medische.’ Ouderen vulden de vragenlijst zelf in, al dan niet met hulp van vrijwilligers van de ouderenbonden die bij de pilot werden ingeschakeld. De screening richtte zich onder andere op het boven tafel brengen van copingproblematiek, zodat door gerichte ondersteuning kwetsbaarheid kan worden uitgesteld. Ook kwam uit de screening (85% van formulieren werd geretourneerd) veel eenzaamheidsproblematiek naar voren. De vrijwilligers werden ingezet om in deze gevallen huisbezoeken af te leggen en te proberen het isolement te doorbreken. Haga: ‘De bijdrage van vrijwilligers was uniek. Ze hebben laten zien, en nog steeds, dat ze heel ondersteunend kunnen zijn.’

Als tweede component van de pilot organiseerde de POH elke zes weken een MDO waarbij ook de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde, de wijkverpleegkundige en de ouderenadviseur aanschoven. Haga: ‘Het is echt de gezamenlijkheid die dit project bijzonder maakt. Dan bedoel ik zowel de nauwe samenwerking met welzijn als de inzet van de specialist ouderengeneeskunde die ook een bredere blik heeft dan alleen het medische.’

De pilot heeft voor ouderenadviseur Ingrid Postma (Stichting Welzijn Middelsee) een grote meerwaarde gehad. ‘Ik had al regelmatig overleg met andere organisaties en de POH, maar er is wel degelijk wat veranderd. Als ouderenadviseur voel je je vooral een belangenbehartiger en bel je niet snel een huisarts. Ze hebben het druk en de privacy van patiënten speelt ook een rol. Sinds de pilot is het contact veel vanzelfsprekender en makkelijker. De MDO’s leveren echt iets op. Als ik nu bij ouderen ben zie ik meer invalshoeken en weet ik beter wat de anderen in het MDO voor een oudere kunnen betekenen. Het heeft de kwaliteit van mijn werk verhoogd.’ Kern van de zaak is volgens Postma het elkaar leren kennen, niet alleen als persoon, maar ook werkinhoudelijk. Ook het punt van de privacy staat nu in een ander licht. ‘Als je echt weet wat je aan elkaar hebt, ga je daar minder gespannen mee om.’

Bij de start van de pilot werd een digitaal systeem ingezet waarvoor de deelnemers een financiële bijdrage hebben geleverd . Dit systeem zorgde voor een goed overzicht van alle screeningsresultaten, wat de opvolging vergemakkelijkte. Helaas ontbreken voor het gebruik van dit systeem op langere termijn de middelen. Haga: ‘Dat is jammer, maar het is niet de essentie. Uiteindelijk gaat het niet om het systeem, maar om de screening zelf en vooral om de samenwerking en de kracht van het MDO.’ Postma onderschrijft dit: ‘De MDO’s gaan gewoon door. En er zijn ontwikkelingen om een volgende stap te maken. De gemeente vindt samenwerking tussen de gebiedsteams en de huisarts belangrijk. Zelf heb ik ook plannen om het preventieve huisbezoek met de vrijwilligers weer op te pakken.’

Bericht overgenomen van InEen.nl

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
055 – 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
038 – 455 7080
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl