Ouderen in Zaanstreek-Waterland profiteren van goede samenwerking tussen zorgverleners

Ouderen in Zaanstreek-Waterland profiteren van goede samenwerking tussen zorgverleners

5 september 2018
Ouderenzorg

De verschuiving van de zorg naar de eerste lijn noopt tot samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Dat is met name van belang voor thuiswonende ouderen die multidisciplinaire zorg ontvangen. In Zaanstreek-Waterland zijn huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnszorgverleners een unieke samenwerking gestart. Zij communiceren gemakkelijk en snel via een digitaal programma. Door frequent en snel overleg is in één van de deelnemende huisartsenpraktijken gemeten dat het aantal ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen met zo’n 48% is gedaald.* En de patiënt? Die houdt zelf de regie.

“We denken als huisarts vaak dat we het wel goed doen in de ouderenzorg. Toch is onze benaderwijze vaak wat verouderd.”

eGPO
In 2015 startte een aantal huisartsen in de regio Purmerend een pilot ‘Multidisciplinair Samenwerken rond Ouderenzorg’. Met name zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om frequente afstemming tussen zorgverleners. De huisartsen in Purmerend besloten gebruik te maken van een elektronisch gestructureerd patiëntenoverleg (eGPO) om de communicatie tussen hen en zorgverleners in het veld goed te laten verlopen en elkaar snel en gemakkelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de gezondheid van de patiënt. De pilot was een succes, waarna ZONH een projectmatige aanpak wist te realiseren om het programma in de gehele regio te implementeren. Inmiddels zijn er 55 praktijkhoudende huisartsen in Zaanstreek-Waterland geïncludeerd en gestart met deze vorm van multidisciplinair samenwerken, bijna de helft van alle praktijkhoudende huisartsen in de regio. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis steunt en financiert dit initiatief. Omdat huisartsen eerder en beter in beeld hebben waar tijdig zorg moet worden verleend, kunnen crisissituaties worden voorkomen of beperkt. Dat is voor patiënten prettig, maar zorgt eveneens voor minder druk op ziekenhuisbedden en drukt hoge ziekenhuiskosten. Uit de eerste resultaten gemeten bij Daan & Van Ardenne huisartsen in Purmerend bleek dat er voor de start van de multidisciplinaire samenwerking in 2015 in totaal 96 75+ers werden opgenomen in het ziekenhuis, in 2016 waren dat er slechts 47.

De patiënt beslist
Liesbeth Vos, huisarts te Purmerend en één van de initiatiefnemers, legt uit dat de patiënt ook zelf invloed heeft op het zorgbehandelplan dat eerstelijnszorgverleners voor hen opstellen: “Dit systeem helpt ons om op een andere manier naar de patiënt te kijken en de patiënt bij de zorg te betrekken. Voordat we met de multidisciplinaire samenwerking aan de slag gaan, wordt er een zorgbehandelplan opgesteld. Hierin krijgt de patiënt de ruimte om aan te geven waar de behoefte ligt. Er wordt gevraagd welke problemen de oudere ervaart en welke problemen voor de patiënt prioriteit hebben. Wellicht is dagelijks probleemloos functioneren voor de oudere van minder groot belang dan bijvoorbeeld een dagje met het kleinkind naar de dierentuin gaan. Die wensen nemen we op in het zorgbehandelplan en we bekijken samen hoe we dit mogelijk kunnen maken. De patiënt, of diens mantelzorger, kan het dossier zelf ook inzien. Dat is met name een pré voor mantelzorgers van patiënten met dementie; er zijn korte lijnen met de casemanager en de specialist Ouderengeneeskunde.”

Verouderde benaderingswijze
Liesbeth denkt dat het multidisciplinair samenwerken met digitale hulpmiddelen het geluid van de toekomst is. “We denken als huisarts vaak dat we het wel goed doen in de ouderenzorg. Toch is onze benaderwijze vaak wat verouderd. De patiënt wordt zelden gevraagd wat hij of zij zelf wil. Dat doen we nu steeds bewuster. De patiënt krijgt meer regie. Tegelijkertijd zoeken we de verbinding met elkaar en kijken we als zorgverlener hoe we elkaar kunnen versterken om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden. Het is een kwestie van doen!”

Implementatie
Dat de implementatie van de multidisciplinaire samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland nu zijn vruchten afwerpt, wijt Liesbeth mede aan de steun van ZONH. “De bestuurlijke, planmatige aanpak van ZONH heeft hierin erg geholpen. Het schrijven van het plan, het verzamelen van data, maar bijvoorbeeld ook het overleg met Zilveren Kruis, waardoor we uiteindelijk financiering hebben gekregen om aan het werk te gaan, was van grote waarde voor dit traject. In zo’n grootschalig project krijg je soms wel eens het gevoel dat je overspoeld wordt. De projectmanager van ZONH, heeft een cruciale rol gespeeld in het breed implementeren van de werkwijze en het ontzorgen door de regie te houden op verschillende trajecten in de regio, kritisch te zijn en de grote lijnen in beeld te brengen. Zonder die ondersteuning was dit nooit tot stand gekomen.”

* Dit betreft een eenmalige meting binnen de huisartsenpraktijk Daan en Van Ardennen in Purmerend. In 2015 vonden er 96 opnames van 75+ers in het WLZ plaats, in 2017 47.

Bron: ZONH

 

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
055 – 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
038 – 455 7080
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl