Gooi en Vechtstreek krijgt Centrum voor Levensvragen

Gooi en Vechtstreek krijgt Centrum voor Levensvragen

16 mei 2018
Regionale samenwerking met sociaal domein

Mensen die thuis wonen in Gooi en Vechtstreek en worstelen met levensvragen kunnen eind 2018 terecht in het Centrum voor Levensvragen. Op dit moment is in de regio geen plaats waar mensen terecht kunnen met zingevingsvragen, terwijl de behoefte er wel is. Daarom hebben bestuurders in Gooi en Vechtstreek hiertoe besloten.

Het Centrum voor Levensvragen biedt ondersteuning voor zowel cliënten, als professionals en vrijwilligers. Mensen met levensvragen kunnen ondersteuning krijgen van een consulent 'levensvragen'. Voor professionals en vrijwilligers is het een expertisecentrum. Het geeft hen handvatten om passende ondersteuning te bieden bij deze vragen. De initiatiefnemers voor het Centrum voor Levensvragen zijn Amaris, HilverZorg, Inovum, Hospice Kajan, Tergooi en Vivium en het wordt gesteund door het regionale bestuurlijke netwerk 'goed en gezond leven'.

Langer thuis
Mensen willen langer thuis wonen en zelfstandig blijven, ook als ze ouder worden, beperkingen krijgen, ziek worden of in de terminale fase komen. Het is de uitdaging om tijdens die periode een zo groot mogelijke kwaliteit van leven te ervaren. Aandacht voor levensvragen draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele, sociale en spirituele uitdagingen in het leven om te gaan.

Geen centrale plaats
Op dit moment is er geen plaats in de regio Gooi en Vechtstreek waar mensen terecht kunnen met levensvragen. Mensen die (nog) thuis wonen en geen lid zijn van een levensbeschouwelijk- of geloofsgenootschap hebben geen toegang tot geestelijke begeleiding. Bij deze doelgroep is echter wel behoefte aan ondersteuning bij zingevingsvragen, zeker in de laatste fase van het leven.

Gebrek aan expertise
Zorgverleners en vrijwilligers zijn niet altijd in staat om de (meestal verborgen) levensvraag te signaleren, simpelweg omdat de expertise ontbreekt. Hierdoor kan het voorkomen dat zij niet goed weten hoe ze om moeten gaat met levensvragen. Ook zijn er geen mogelijkheden om de geestelijke zorg die is gestart in een ziekenhuis of verpleeghuis over te dragen aan een geestelijk begeleider in de eerste lijn. Hierdoor stopt die vorm van zorg.

Professionele ondersteuning
Het Centrum voor Levensvragen voorziet in deze behoefte. Het doel is om cliënten en naasten (mantelzorgers) die worstelen met levensvragen of in een crisis verkeren, tijdig, adequaat en professioneel te ondersteunen. De consulent levensvragen start met een telefonisch consult en komt als de situatie erom vraagt op huisbezoek. Om hulpverleners te bekwamen is het Centrum voor Levensvragen ook een expertisecentrum. Naast scholingen kan de zorgverlener met vragen terecht bij een deskundige.

Rol Raedelijn
Raedelijn ontwikkelde de businesscase voor het Centrum voor Levensvragen en vervulde een actieve rol bij het organiseren van het bestuurlijke commitment. De oprichting van het Centrum van Levensvragen wordt begeleid door Everdien Gardner, coördinator netwerk palliatieve zorg Gooi- en Vechtstreek en Linda van de Poll, projectleider raedelijn. In het laatste kwartaal van 2018 start het Centrum van Levensvragen.

Meer informatie
Heeft u vragen over het Centrum voor Levensvragen in Gooi en Vechtstreek? Neem dan contact op met Everdien Gardner  of Linda van de Poll.

www.raedelijn.nl

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl