Eindbijeenkomst Healthy Pregnancy 4 All

Eindbijeenkomst Healthy Pregnancy 4 All

16 maart 2018
Geboortezorg

Op 15 maart jl. vond in Arnhem de eindbijeenkomst plaats van het Healthy Pregnancy 4 All project. Naast de presentatie van de onderzoeksresultaten werden plannen gepresenteerd om de samenwerking rond zwangerschap in de regio Arnhem verder te verstevigen. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Integrale Kraamoverdracht en de presentaties van het Zorgpad Kwetsbare Zwangeren en VoorZorg werd duidelijk dat de gemeente Arnhem en het zorgveld in de regio ook in de komende tijd de kwaliteit van de geboortezorg verder willen verstevigen.

De resultaten
In 2014 is de gemeente Arnhem in samenwerking met het Erasmus MC gestart met het programma Healthy Pregnancy 4 All.  Het doel van dit programma is de verbetering van zwangerschapsuitkomsten: minder kinderen geboren met een te laag geboortegewicht en/of vroeggeboorte, minder babysterfte en het terugdringen van perinatale gezondheidsverschillen. Drie kraamzorgorganisaties die in Arnhem werken hebben deelgenomen aan het deelproject Kraamzorg-op-Maat. Dit is een vernieuwde risico-screening gevolgd door cliëntgerichte zorg door de kraamzorg en andere professionals. Zorgconsulenten en kraamverzorgenden zijn hiervoor getraind en bijna 1600 vouwen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Korte interviews met zorgconsulenten en discussies in de zaal lieten zien hoe deze aanpak werd opgepakt, aansloot op wat er al in gang was gezet binnen Arnhem en (de noodzaak tot) samenwerking in de keten kan versterken.

Integrale Kraamoverdracht
Naast een terugblik op het afgelopen project werd er ook volop vooruit gekeken. Verloskundig zorgverleners Coöperatie Opaal Arnhem e.o., de Praktijk Verloskundigen voor Zevenaar en Rijnwaarden, het Kraamzorg Samenwerking Verband Arnhem, de afdeling geboortezorg van het Rijnstate ziekenhuis en de GGD Gelderland Midden /afdeling Jeugdgezondheidszorg, tekenden de samenwerkingsovereenkomst Integrale Kraamoverdracht. In deze overeenkomst zijn heldere samenwerkingswerkafspraken vastgelegd. Door overeenstemming te hebben over de gegevensset die wordt overgedragen en te werken met een standaard overdrachtsformulier, leggen de samenwerkingspartners een goede basis voor een integrale kraamoverdracht naar de jeugdgezondheidszorg.

Zorgpad Kwetsbare Zwangere
Het Zorgpad Kwetsbare Zwangeren, heeft als doel kwetsbare gezinnen vroegtijdig in beeld te krijgen en duurzame ondersteuning te bieden. Er wordt geïnvesteerd in het betrekken van de ketenpartners en een goede aansluiting tussen de zorg (geboortezorg en jeugdgezondheidszorg) en het sociale wijkteam. Een aangewezen sociale regiehouder (sociale wijkteam of medisch maatschappelijk werk) en een individueel zorgplan zorgen vervolgens voor passende sociale hulpverlening op korte en lange termijn.

Voorzorg
Tot slot van de avond werd VoorZorg gepresenteerd. Dit ondersteuningsprogramma bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken door speciaal daar voor opgeleide VoorZorgverpleegkundigen van de GGD Gelderland Midden Ook in de regio Arnhem is VoorZorgbeschikbaar voor jonge zeer kwetsbare moeders.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond geboortezorg in de regio Arnhem? Neem dan contact op met Annelies Diependaal van Zeeland, adviseur van Proscoop en lokale projectleider van Healthy Prenancy 4 All. Zij helpt u graag verder!

 

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl