Een ‘markeringsmoment’ voor de Integrale Zorg in Leeuwarden

Een ‘markeringsmoment’ voor de Integrale Zorg in Leeuwarden

27 mei 2018
Regionale samenwerking met tweede lijn, Substitutie

Symposium Integrale zorg Leeuwarden 16 mei jl., een verslag van ROS Friesland.

‘’Zorg op de juiste plek’ moet ervoor zorgen dat  we ‘de zorg’ in Nederland met elkaar betaalbaar houden.’ Tijdens het symposium integrale zorg (16/5 MCL) presenteerde Guy Schulpen (directeur Zorg in Ontwikkeling) zijn bevindingen als deelnemer van de VWS taskforce. Hij schotelde het rijkelijk (>125 personen) toegestroomde publiek, bestaande uit o.a. medisch specialisten, huisartsen en management, een groot aantal voorbeelden en oplossingen voor, om te komen tot duurzame hervorming in de zorg. Zorg op de juiste plek, behoud van gezondheid en zelfstandigheid in de eigen omgeving zijn daarbij belangrijke thema’s.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), MCL en huisartsen zijn in overleg met initiatiefnemers van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) om de zorg beter op elkaar af te stemmen, te werken aan de beweging ‘zorg op de juiste plek’ en het behalen van de Triple Aim-doelstelling. Het symposium werd dan ook verder vormgegeven door deze partijen.

Patrick Vink, voorheen bestuurder van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en vanaf 1 maart 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur Medisch Centrum Leeuwarden nam het stokje van Guy over en gaf zijn visie op het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg in geheel Friesland. Patrick verhaalde over het convenant tussen de Friese ziekenhuizen, zijn ervaringen met integrale zorg in Heerenveen en de ambitie van het MCL. Het MCL heeft de ambitie de regie te nemen in het weghalen van schotten in de zorg.

Jet van Leeuwen, huisarts in Leeuwarden en bestuurder van de Friese Huisartsen Vereniging, ging na het buffet verder met een sprekend verhaal over de huisartsenzorg van vroeger en legde daarin de nodige paralellen met de huidige tijd. Jet gaf tevens aan dat de huisartsen in de regio bezig zijn zich steviger te organiseren en gezamenlijk te positioneren. Een coöperatie van regionale huisartsen is in de maak om te zorgen dat de huisartsen aanspreekbaar georganiseerd worden en gemandateerd afspraken kunnen maken.

Een presentatie door Froukje Ubels, werkzaam als internist-vasculair geneeskundige in het MCL en voorzitter van het MSB Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (VCL), liet het vervolg van (en haar visie op) integrale zorg zien. Een enquête onder de maatschappen van het MSB deed uitwijzen dat het MSB integrale zorg ziet als kans i.p.v. bedreiging. Een vergelijking tussen ketenzorg en het meekijkconsult gebruikte Froukje om aan te tonen dat integrale zorg al geboden wordt en dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om dit vorm te geven, bijvoorbeeld in een stadspoli.

Peter Semplonius, accountmanager huisartsenzorg DFZ benadrukte de noodzaak het met elkaar, in het belang van de patiënt, slimmer te organiseren. DFZ denkt daarbij graag mee om innovatief resultaatafspraken te maken over nieuwe vormen van zorg.

Als laatste spreker vervolgde Ronald Meerlo, transmuraal adviseur bij Zorg In Ontwikkeling (ZIO) en sinds enige tijd ook in Friesland actief om het samenwerken tussen ziekenhuizen, specialisten en huisartsen vorm te geven de bijeenkomst. Ronald benadrukte dat men gezamenlijk goed op weg is om te komen tot zorg op de juiste plaats/integrale zorg, maar dat om deze gezamenlijke zorgtransitie te maken er ook nog veel werk verricht moet worden. Er zijn vele mogelijkheden om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen, maar daarbij behoren ook passende financieringsconstructen en toepassing van data ten behoeve van (risico)selectie en resultaatmonitoring.

Na de afsluitende inhoudelijke discussie was er een duidelijke positieve vibe waarneembaar onder de deelnemers van het symposium; Op weg naar integrale zorg op de juiste plek!

ROS Friesland ondersteunt actief de beweging naar zorg op de juiste plek door vanuit de projectgroep de transmurale tafel te voorzien van de juiste input. Daarnaast wordt actief advies en begeleiding geboden aan de huisartsen in de regio om een aanspreekbare huisartsenorganisatie op te richten.

Bron: ROS Friesland

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl