1ste Lijn Amsterdam staat midden in zeer diverse samenleving

1ste Lijn Amsterdam staat midden in zeer diverse samenleving

30 maart 2016
Ouderenzorg, ROS-netwerk

INTERVIEW MET PIEN VAN LANGEN – Aan de Amsterdamse grachten… wonen veel Amsterdammers met een hoog inkomen en een goede gezondheid. Buiten de grachtengordel ligt het gemiddelde inkomen fors lager en is de gemiddelde levensverwachting zes jaren korter. Er bestaan in de hoofdstad dus grote verschillen in gezondheidsuitkomsten. De ROS 1ste Lijn Amsterdam gaat voor goede zorg voor alle Amsterdammers, deskundig, dicht bij huis, doelmatig, in een prettige, veilige omgeving waarin de patiënt serieus wordt genomen.

“We worden gelukkig niet afgerekend op deze droom”, zegt directeur 1steLijn Amsterdam Pien van Langen glimlachend. “Want het is een enorm probleem. De Amsterdamse bevolking kent een mix van culturen, met enerzijds mondige hoogopgeleide mensen en anderzijds groepen die steeds afhankelijker worden van de zorg, zoals kwetsbare ouderen, mensen met psychosociale problemen en chronisch zieken. Het wekt dus geen verbazing dat de GGD-monitor grote verschillen uitwijst in gezondheid en gezondheidsbeleving. En dan ook nog: ‘gezond’ word je vooral niet alléén van gezondheidszorg maar juist ook van onderwijs, een mooie buurt, werk en een netwerk. Allemaal zaken waar je als ROS geen invloed op hebt. Dus onze bescheiden taak is een bijdrage leveren aan die goede zorg.”

Partner van de gemeente

ROS 1steLijn Amsterdam voelt zich nauw betrokken bij Amsterdam en de Amsterdammers. “We zijn alleen werkzaam in Amsterdam en Diemen”, licht Pien toe, “ons werkgebied is dus de grote stad met al haar specifieke problemen. We bevinden ons daar middenin.” Deze uitspraak sluit naadloos aan bij de kernwaarde van 1ste Lijn Amsterdam, namelijk: ‘midden in’. Dat wil zeggen: midden in de zorg, de wijk, de discussie, het sociaal beleid, het debat, het lokale beleid, het regeringsbeleid en de transities….. Om op dat laatste in te gaan: “Wij zijn partner van de gemeente als het gaat om transities”, vermeldt Pien van Langen. “Er is veel overlap van zorg, maar ook onderlap: minder dagopvang voor ouderen, minder ggz-aanbod. Het is van belang om die transities goed op orde te krijgen en daarbij zijn de eerstelijnsprofessional hard nodig. We spelen dan ook een actieve rol bij de wijkzorg. Amsterdam kent 7 stadsdelen en 22 wijken. Onze adviseurs zijn direct gekoppeld aan de wijken en de kwartiermakers van de gemeenten. Zo houd je vinger aan de pols.”

Samenwerking via de ‘regiotafel’

Het is haar ervaring dat de huisartsen steeds meer belangstelling krijgen voor de wijkzorg en voor maatschappelijk werk op recept. “De huisartsenzorg in Amsterdam is heel divers. Er zijn solisten, HOED’en, gezondheidscentra en zorggroepen. Er is gelukkig steeds meer samenwerking tussen deze professionals. Daartoe is de ‘regiotafel’ opgericht. Wij zijn daarvan de onafhankelijke voorzitter. In de regiotafel ontmoeten de huisartsen elkaar op inhoudelijke onderwerpen.” Ze vervolgt: “Veel Amsterdamse huisartsen hebben een poh-ggz. Er is in Amsterdam een multidisciplinaire GGZ-denktank opgezet waar wij ook de onafhankelijke voorzitter van zijn. Deze heeft onder andere gezorgd voor een betere verwijzing tussen huisartsen en ggz-instellingen.” Pien benadrukt: “Ik ben trots op de Amsterdamse zorgprofessionals  met hun vele initiatieven ter vernieuwing. De bakermat van de zogeheten Dappere Dokters ligt in het Amsterdamse. Daarbij zijn wij nauw betrokken.”

“De bakermat van de Dappere Dokters ligt in het Amsterdamse. Daarbij zijn wij nauw betrokken.”

Veel bomen in het bos

1ste Lijn Amsterdam is tevens onafhankelijk voorzitter van het wijkverpleegkundig platform. “Daar worden veel zorginhoudelijke thema’s besproken, die gekoppeld zijn aan het medisch en het sociaal domein. Interessant om te vermelden: soms schuift de wethouder Zorg aan bij dit platform om van mensen uit de praktijk te horen hoe het gaat.” Het platform als ontmoetingsplek van wijkverpleegkundigen is zeer zinvol, omdat er talloze thuiszorgorganisaties werkzaam zijn in Amsterdam. “Zoals er ook voor ggz-aanbod, maatschappelijk werk en welzijnswerk talloze organisaties zijn”, geeft Pien van Langen aan. “Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Zorgverleners en burgers zien vaak door de bomen het bos niet meer.”

Praktische app

Opgelucht merkt ze op: “We hebben gelukkig maar van doen met één preferente zorgverzekeraar, het Zilveren Kruis. Daar bijis meer dan 70% van de Amsterdamse bevolking verzekerd. Maar ja: er zijn wel zeven ziekenhuizen.” Ze is dan ook ingenomen met het Transmuraal Platform BOS. De BOS-ziekenhuizen (OLVG West, OLVG Oost, BovenIJ en Slotervaart) werken aan goede transmurale zorgverlening aan patiënten, evenals aan betere samenwerking tussen de eerste en tweedelijnszorgverleners, met inzet op ketenzorg en substitutie. Dit platform heeft recent de praktische app ‘Amsterdam transmuraal’ ontwikkeld, met een overzicht van de transmurale werkafspraken en up-to-date contactinformatie van de zorgverleners in Amsterdam. 1ste Lijn Amsterdam was betrokken bij de oprichting van het Transmuraal Platform. “Uiteraard zijn we nog steeds zeer actief bij huisartsengroepen en specialisten uit de tweede lijn”, vult Pien aan. “Zoals we ook met de gemeente actief optrekken, onder meer in de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.”

Kernwaarde ‘midden in’

“Doel is dat alle Amsterdamse kinderen in 2033 een gezond gewicht hebben. Onderdeel van de aanpak is het Pact Gezond Gewicht, waarin gemeente, zorgverzekeraar en ruim twintig koepelorganisaties op het gebied van welzijn, zorg, civil society en sport de landelijke zorgstandaarden en richtlijnen voor te zware kinderen vertalen naar de Amsterdamse context. Er zijn al positieve resultaten bereikt in de wijken waar we zijn gestart.”
In dit verband is het belangrijk door de kernwaarde ‘midden in’ ook voeling te hebben met de Amsterdamse achterstandswijken. Dat gebeurt met zeer korte lijntjes, want de projectleider van het AOF (achterstands-ondersteuningsfonds) Amsterdam is in dienst bij 1ste Lijn Amsterdam. “Dat is een handige combinatie. Zo weten we wat er in de stad speelt. We doen veel samen met het AOF.”

“De kernwaarde ‘midden in’ betekent ook voeling houden met de Amsterdamse achterstandswijken.”

PaTz-groepen

Opmerkelijk is dat 1ste Lijn Amsterdam mede aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PaTz-groepen in Amsterdam (Palliatieve Thuiszorg). “Huisarts Bart Schweitzer promoveerde op het onderwerp communicatie palliatieve zorg in thuissituatie. Daarin moeten huisartsen en wijkverpleegkundigen nauw samenwerken. Met daaromheen een team van deskundigen die ze te allen tijde kunnen raadplegen. Namens het netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen heeft Bart ons gevraagd hen te ondersteunen bij de totstandkoming van zo’n groep.” Een klein verzoek met grote gevolgen. Inmiddels is namelijk de stichting PaTz opgericht, met Pien van Langen in het bestuur namens de ROS’en. Er zijn landelijk zo’n 90 PaTz-groepen actief en 1ste Lijn Amsterdam heeft de kennis hierover verbreed naar alle ROS’en.

Van huis naar gebouw

Uit de laatste klantenraadpleging bleek dat maar liefst 95% van de Amsterdamse eerstelijns professionals de 1ste Lijn Amsterdam kent. “Dat komt deels door ons uitgebreide scholingsaanbod”, merkt Pien van Langen bescheiden op. “Zo verbinden we de eerstelijns professionals aan onze organisatie. Onze scholing is vooral gericht op geïntegreerde eerstelijnszorg en het gaat dus veelal om multidisciplinaire onderwerpen.”
Ze besluit: “De eerste lijn biedt goede zorg, van preconceptie tot overlijden. Zo’n 80% van de zorgvragen worden opgelost in de eerste lijn tegen slechts 9,6% van de kosten. Jammer dat de financiering nog steeds gericht is op handelingen en niet op uitkomst. Er is gelukkig een verschuiving gaande, maar dat moet sterker. Triple Aim biedt een veel beter antwoord.” Peinzend: “Ik zie de eerste lijn als een stevig huis, waar je echt trots op mag zijn. Maar er moeten de komende jaren nog tal van verbouwingen plaatsvinden om te komen tot een stevig, robuust gebouw dat staat voor goede zorg in een gezonde wijk. Als dat er echt is, met een goede verdeeldheid van gezondheidsbeleving en gezondheidsuitkomsten, kunnen we onszelf als ROS opheffen. Tot die tijd moeten we nog veel werk verzetten.”

Gerda van Beek - Fotografie: Garn Fotografie/1ste Lijn Amsterdam

Bericht overgenomen van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
055 – 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
038 – 455 7080
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl